Mugore / mukobwa: Uburyo 4 wakoresha mu kumenya iminsi y’uburumbuke

Mugore / mukobwa: Uburyo 4 wakoresha mu kumenya iminsi y’uburumbuke
2 months ago
Views: 1917

Abakobwa benshi cyangwa abagore bakunze kugira ukwezi (menstrual cycle) kumara iminsi 28 ariko muri rusange ukwezi k’umukobwa kumara iminsi 21 kugera kuri 35.

Igihe cy’irekurwa ry’intangangore(ovulation) ku bakobwa bagira ukwezi kumara iminsi 28 gikunze kuba k’umunsi wa 14, ariko ku bakobwa bagira iminsi y’ukwezi kwabo itangana burigihe (21-35) usanga igihe intangangore irekurirwa(ovulation) kigenda gihinduka cyane.

Akenshi habaho gusohoka kw’intangangore inshuro imwe mu kwezi k’umukobwa ariko ubushakashatsi bwerekanye ko hari igihe umukobwa ashobora kurekura intangangore ebyiri mu kwezi kumwe. igihe cy’uburumbuke kiba mbere iminsi itanu ko intangangore irekurwa kugera ku munsi umwe nyuma y’uko intangangore irekurwa.

Kugirango umenye igihe cy’uburumbuke bwawe, hari uburyo wakoresha wifashishije imibare, ururenda ruza mu gitsina cyangwa se akuma gapima umuriro wo mu mubiri. :

1. Uburyo bwa mbere : bukoreshwa gusa ku bakobwa bagira ukwezi (menstrual cycle) kudahinduka cyangwa se kugira iminsi ingana mu yandi magambo. Kuri abo bakobwa cyangwa abagore, intangangore irekurwa akenshi iminsi 14 mbere y’uko ukundi kwezi gutangira (gutangira indi mihango)

ingero : - umukobwa ugira ukwezi kugira iminsi 24, irekurwa ry’intangangore akenshi riba k’umunsi wa 10,umukobwa ugira ukwezi kumara iminsi 28 irekurwa ry’intangangore akenshi riba k’umunsi wa 14 naho umukobwa ugira ukwezi kumara iminsi 35 isohoka ry’intangangore riba k’umunsi wa 21.

Iyo umaze kubona umunsi intangangore irekurirwa, ubwo iminsi yawe y’uburumbuke iba kuva ku minsi itanu mbere y’irekurwa ry’intangangore kugera k’umunsi wa 2 nyuma y’irekurwa ry’intangangore.

2. Uburyo bwa 2 : ubu buryo bukoreshwa ku bakobwa cyangwa abadamu bagira ukwezi guhindagurika. bukoreshwa umukobwa abara iminsi igize ukwezi kwe mu gihe cy’amezi 6 akurikiranye bityo akamenya ngo ukwezi kunini kwe(ukwezi gufite iminsi myinshi) kumara iminsi ingahe ? Ukwezi guto kwe(ugufite iminsi mike) kumara iminsi ingahe.

Iyo amaze kumenya iminsi igize ukwezi kunini n’ukwezi guto, afata iminsi igize ukwezi kwe guto(ugufite iminsi mike) agakuramo 18 igisubizo abonye akaba ariwo munsi wa mbere w’ iminsi y’uburumbuke bwe. akongera agafata iminsi igize ukwezi kwe kunini agakuramo 11, igisubizo abonye akaba ariwo munsi wa nyuma mu minsi y’uburumbuke bwe.

Urugero:Doroteya nyuma yo kubara iminsi igize ukwezi kwe mu gihe cy’amezi umunani akurikiranye, yasanze ukwezi kwe kunini kumara iminsi 30 naho ukwezi kwe guto kumara iminsi 27. Ubwo yafata iminsi y’ukwezi kwe kunini(30) agakuramo 11akabona 19, akongera agafata iminsi igize ukwezi kwe guto(27) agakuramo 18 akabona 9. Ubwo iminsi ye y’uburumbuke ni ukuva k’umunsi wa 9 kugera k’umunsi wa 19

Icyitonderwa:kuri ubu buryo 2 bubanza, igihe cy’irekurwa ry’intangangore gishobora kuba mbere cyangwa nyuma y’igihe cyakagombye kubera impamvu nyinshi nko kunywa inzoga,gukora imirimo y’ingufu,kugira stress,indwara runaka,guhindura ikirere n’ibindi. Byumvikana neza ko kubara gusa bidahagije ngo umenye neza 100 ku 100 iminsi y’uburumbuke bwawe.

3. Uburyo bwa 3 : ni uburyo butarasa ku ntego ariko wakoresha ngo ushobore kumenya igihe cy’uburumbuke wifashishije ururenda ruba rwinshi mu gitsina cyangwa ku gitsina iyo intangangore yarekuwe cyangwa iri hafi kurekurwa,urwo rurenda rutangira kugaragara no kumvwa iminsi ine mbere yuko intangangore irekurwa rukagenda rwiyongera kugera ubwo intangangore irekuwe. Nyuma yuko intangangore irekuwe rutangira kugenda rugabanuka kugera rushize. Icyo gihe urwo rurenda ruba ruhari kiba ari igihe cy’uburumbuke. Ukaba ushobora kurwumva ukoresheje urutoki cyangwa ukarubona ku gitsina,cyangwa se ku kenda k’imbere. Kuri ubu buryo ntawakwirengagiza ko umukobwa ashobora kugira ururenda mu gitsina rutewe n’ikindi kintu(indwara runaka), cyangwa rukaba rutagaragara ku bakobwa bamwe na bamwe, byumvikana neza ko ubu buryo butizewe neza 100 ku 100 mu kuba wamenya iminsi y’uburumbuke bwawe.

4. Uburyo bwa 4 : ni uburyo bukoreshwa hifashishijwe akuma gapima umuriro wo mu mubiri w’umuntu(thermometer). Aka kuma wagakoresha wipima umuriro buri gitondo aho uzasanga igipimo gihora ari kimwe cyangwa cyenda kungana ariko hakaba umunsi cyiyongera cyane kurusha indi, uwo munsi aba ari umunsi intangangore yasohotse, uwo munsi akaba ariwo mwiza cyane wo gukoreraho imibonano mpuzabitsina ku bashakanye bifuza umwana.

Twabibutsa ko ubara iminsi y’ukwezi k’umukobwa(menstrual cycle) afata umunsi wa mbere yaboneyeho imihango akawita umunsi wa mbere w’ukwezi kwe. Kugirango umenye ko iminsi y’ukwezi kwawe ingana cyangwa idahinduka bisaba kuba nibura umaze amezi umunani akurikiranye ubarira buri kwezi. Ubu si uburyo bwizewe bwo kuringaniza urubyaro kuko kwibeshya byoroshye cyane ugendeye ko umukobwa ashobora kurekura intanga ebyiri mu kwezi kumwe,ko hashobora kandi kuba impinduka ziturutse ku guhindura ikirere,gukina imikino y’ingufu,…. Ntawakwirengangiza kandi ko kumenya uko umubiri wawe ukora bitatuma ureka gukoresha agakingirizo kuko usibye no gusama utabishaka ushobora no kwandura indwara nka vih/sida n’izindi.

Mukunzi wacu fasha ubwanditsi bwacu ukora Share, ukanda Like cyangwa uduha igitekerezo kuri iyi nkuru. Ni igikorwa gito ariko gisobanuye byinshi kuri twe. Tubaye tugushimiye


Ibitekerezo
64x64

Mbazumutima Innocent

2 months ago
Ubu ndi ko mwavuze ko hari gihe ururenda ruterwa ni ndwara iyo ndwara yabaariyhe cyangwa se iyo ndwara nayo nabitrwa niki byaba bigiriyihe ngaruka ?
64x64

Sandra

2 months ago
Mwiriwe neza nshuti mudahwema kutugezaho byinshi kdi byiza Imana ibahezagire. Gusa njyewe mfite ikibazo nshaka ko mwansubiza nk'umukobwa cg umugore ushobora kumara umwaka cg umwaka ukanarenga atagiye mu mihango(regle) biba biterwa niki? Murakoze
64x64

Sandra

2 months ago
Mwiriwe neza nshuti mudahwema kutugezaho byinshi kdi byiza Imana ibahezagire. Gusa njyewe mfite ikibazo nshaka ko mwansubiza nk'umukobwa cg umugore ushobora kumara umwaka cg umwaka ukanarenga atagiye mu mihango(regle) biba biterwa niki? Murakoze


Ushaka kwamamaza?

Wihangayika - Tugufitiye igisubizo.