Wari uzi inkomoko y’imvugo bagira bati “agenda nk’Abagesera?” dore imvano!

Wari uzi inkomoko y’imvugo bagira bati “agenda nk’Abagesera?” dore imvano!

1 month ago
Views: 382

Kugenda nk’Abagesera Uyu mugani, mu Kinyarwanda bawuca iyo babonye umuntu uvuye mu bo bari kumwe akanyonyomba adasezeye, ni bwo bavuga ngo: «Yagiye nk’Abagesera».

Dore inkomoko y'imvugo bagira bati: “AGENDA NK’ABAGESERA”

Dore inkomoko y'imvugo bagira bati: “AGENDA NK’ABAGESERA”

3 months ago
Views: 476

Uyu mugani, mu Kinyarwanda bawuca iyo babonye umuntu uvuye mu bo bari kumwe akanyonyomba adasezeye, ni bwo bavuga ngo: «Yagiye nk’Abagesera».